Palvelut

Strategia arjessa

Tavoitteemme on yrityksesi ja työyhteisösi menestys. Testatut palvelumme kirkastavat strategiasi ja tuovat ne jokaisen henkilön arkeen. Käytämme tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä ja
työvälineitä. 

Mittaamme palvelukokemusta ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti uusimpaan tietoon perustuen. Teemme myös omaa tutkimustyötä, jota hyödynnämme sisältöjen kehittämisessä. Kaikki palvelut voidaan toteuttaa myös verkossa.

profitmakers - yritystrategiasi uudistaja

Palvelut:

Strategiaprosessien ohjaus

Suunnittelemme ja tuemme strategian uudistamisen siten, että henkilöstö, asiakkaat, kumppanit ja omistajat sitoutetaan yhteiseen prosessiin. 

Onnistunut Strategiaprosessi sisältää esimerkiksi johtoryhmän, henkilöstön, esimiesten ja hallituksen kanssa tapahtuvan työpajatyöskentelyn, digitaalisten työvälineiden hyödyntämisen sekä uudistuvan strategian mukaisen toiminnan jo strategiaprosessin aikana. Tuomme käytännönläheisiä työvälineitä arjen työtä tukemaan.

Valmennukset

Valmennamme johtoa, esihenkilöitä tai opiskelijoita strategisen johtamisen sisältöihin. Kysytyimpiä sisältöjä ovat olleet mm. strateginen ja osaamisen johtaminen sekä muutoksen johtaminen. Valmennukset räätälöidään asiakkaan tarpeisiin.

Strategiavalmennukset

Strategivalmennusten kysytyimmät sisällöt ovat olleet: mikä on strategia, strategia esihenkilön vastuualueella, osallistava strategiatyö ja tulevaisuuspajat.

Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtamisen kysytyimpiä sisältöjä ovat mm.: ydinosaamisen tunnistaminen, tuloksellisen tiimin ja työyhteisön rakentaminen, avainhenkilöiden tunnistaminen ja kehittäminen, alisuoriutumisen korjaaminen, työn ja osaamisen keskustelujen uudistaminen. 

Muutoksen johtaminen 

Muutoksen johtamisen kysytyimpiä sisältöjä ovat: muutoksen tunnistaminen, muutoksen läpivienti, muutosjohtamisen testatuttyövälineet (mm. Muutoksen starttikortit), joilla varmistamme tulokset.

Johdon sparraukset

Sparraukset ovat tehokkaita, kerrallaan noin tunnin mittaisia ajankohtaisten strategisen ja muutos- johtamiskysymysten sparrauksia. Kysytyimpiä teemoja ovat olleet mm. strategian uudistaminen, muutoksen johtaminen, yrityksen henkilöstöjohtamisen kehittäminen, avainhenkilöiden kehittäminen ja vaativat johtamistilanteet.

Hallitusten ja johtoryhmän kehittäminen

Sparraukset ovat osallistavia työpajoja, joissa määritellään hallituksen ja johtoryhmän tavoitteet, jäsenten roolit, luodaan uusi toimintamalli sekä varmistetaan toimintamallin toteutuminen käytännössä. Kehittämisen tukena hyödynnämme hallituksen ja johtoryhmän itsearviointityövälineitä.

Arvioinnit

Toteutamme hanke- ja ohjelma-arviointeja räätälöiden yhdessä toimeksiantajan kanssa arvioinnin toteutussuunnitelman. Arvioitavat kohteet voivat olla laajoja ohjelmia tai yksittäisten hankkeiden vaikuttavuuden arviointia. Arvioinnit toteutetaan sidos- ja kohderyhmät osallistaen ja tarvittaessa myös joukkoistamisen menetelmiä hyödyntäen. Arvioinnit toteutamme kehittävän arvioinnin periaattein.

Yhteydenotot:

+358 40 5859070
info@profitmakers.fi

Yhteys